ER Avukatlık ve
Hukuk Bürosu

ER Avukatlık ve Hukuk Bürosu, müvekkillerinden almış olduğu yetkileri disipliner, araştırmacı ve yenilikçi felsefe ile kullanarak müvekkillerini en iyi şekilde temsil etmeyi hedef haline getirmiştir.

Hukuki Danışmanlık

ER Avukatlık ve Hukuk Bürosu, müvekkillerine hayatın her alanında proaktif, etkin ve pratik hukuk hizmeti sunan bir avukatlık bürosudur.

Devamı
Hukuki Danışmanlık

Hukuksal Çözümler

Ana faaliyet alanları ticaret hukuku, şirketler hukuku iş hukuku, aile ve miras hukuku, ceza hukuku, inşaat hukuku, sözleşme hukuku

Devamı
Hukuksal Çözümler

Hukuki Süreçlerin Yönetilmesi

ER Avukatlık olarak farklı alanlarda tecrübe sahibi olup, hukuki uygulamalar ve faaliyet alanlarımız

Devamı
Hukuki Süreçlerin Yönetilmesi

ER Avukatlık ve Hukuk Bürosu

ER Avukatlık Hukuk Bürosu, faaliyet gösterdiği çalışma alanlarında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmakta olup, ülkemizdeki ve dünyadaki son hukuki ve ekonomik gelişmeleri yakından takip ederek, müvekkillerinin ihtiyaç duyduğu hukuki desteğin tespiti ve temini için çalışmalarını sürdürmektedir.

ER Avukatlık ve Hukuk Bürosu, müvekkillerine hayatın her alanında proaktif, etkin ve pratik hukuk hizmeti sunan bir avukatlık bürosudur. Ana faaliyet alanları ticaret hukuku, şirketler hukuku iş hukuku, aile ve miras hukuku, ceza hukuku, inşaat hukuku, sözleşme hukuku, birleşme ve devralmalar ile rekabet hukuku ilgili dava ve tahkim yargılamalarında da faaliyet göstermektedir. ER Avukatlık ve Hukuk Bürosu olarak şirketlere ve müvekkillerine danışmanlık hizmeti sunmakta ve uyuşmazlıklarda müvekkillerini temsil etmektedir.

Görevimizi Yaparken
Görevimizi Yaparken

Molierac (Fransız Avukat)

"Görevimizi yaparken, ne müvekkile ne hakime ne iktidara tabiyiz. Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddiasında değiliz; fakat hiçbir hiyerarşik üst de tanımıyoruz. Avukatlar esir kullanmadılar; fakat efendileri de olmadı" (Fransız Avukat - Paris Barosu)

Adalet
Adalet

"Adalet devletin temelidir."

Adalet/doğruluk, herkesin kendi işini düzgün bir biçimde yaptığı, bir başkasının işine karışmadığı ideal bir poliste tecelli etmektedir. Bir devletin adil olabilmesinin teminatı, herkesin kendi üzerine düşen işi doğru yapmasını mümkün kılacak kararlar alarak kenti yönetecek olan, filozof kraldır. - Platon

Avukat Kimdir?
Avukat Kimdir?

Avukat Kimdir?

Hak ve yasa işlerinde isteyenlere yol göstermeyi, mahkemelerde, devlet dairelerinde başkalarının hakkını aramayı, korumayı meslek edinen ve bunun için yasanın gerektirdiği şartları taşıyan kimse. (TDK)

Hukuki Bilgiler

Er Avukatlık ve Hukuk Bürosu olarak, müvekkillerimizin ve danışanlarımızın değişen ihtiyaçlarına uygun hukuki desteği sağlayabilmek adına, ülkemizdeki ve dünyadaki hukuki ve ekonomik gelişmeleri yakından takip etmek suretiyle, kendimizi sürekli olarak güncellemeyi ve geliştirmeyi amaçlamaktayız.

Blog

01
Nisan 2024
SGK Tarafından Karşılanmayan Kanser İlaçları İçin Açılacak Davalar
Sağlık ve İlaç Hukuku

SGK Tarafından Karşılanmayan Kanser İlaçları İçin Açılacak Davalar

SGK tarafından karşılanmayan kanser ilaçlarının bedellerinin iadesi için SGK’ya başvuru sonrasında dava açılması gerekmektedir.

Devamını Oku
25
Ocak 2024
Alacaklının Temerrüdü (TBK 106-110)
Borçlar Hukuku

Alacaklının Temerrüdü (TBK 106-110)

Türk Borçlar Kanunu 106-110 maddeleri arasında düzenlenen “Alacaklının temerrüdü” borç ilişkisinde alıcının yerine getirmesi gereken yükümlülüklerden kaçınmasını ifade eder.

Devamını Oku
14
Ekim 2023
Pert Farkı Tazminatı
Tazminat Hukuku

Pert Farkı Tazminatı

Pert araç tazminatı diye tabir edilen bu tazminat kaza yapan aracın tamiri için gereken tutarın ekonomik olarak rayiç bedeline yakın olduğu veya rayiç bedeli aştığı durumlarda sigorta şirketi tarafından sigortalıya ödenen tazminatı ifade eder.

Devamını Oku
10
Ekim 2023
Belirli Süreli İş Sözleşmelerinde Kıdem ve İhbar Tazminatı
İş Hukuku

Belirli Süreli İş Sözleşmelerinde Kıdem ve İhbar Tazminatı

Belirli süreli iş sözleşmeleri, belirli bir süre boyunca işveren ve işçi arasında sözleşmedeki koşulların karşılıklı kabulüne dayanmaktadır.

Devamını Oku