{adi}

Hatalı Estetik Ameliyat Davalarında Görevli Mahkeme

Estetik Ameliyat Davaları

Hatalı estetik ameliyat nedeniyle (malpraktis) hastalar oluşan zararın niteliğine göre maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilirler.