{adi}

internet yoluyla hakaret

Bilişim Hukuku ve Bilişim Suçları

Bilişim, elektronik sistemleri tanımlayan bir üst kavramdır. Bilişim, her türlü bilgi ve verinin elektronik sistemler ve araçlarla işlenme, kullanma ve değerlendirme tekniklerini inceleyen bir bilim dalıdır.