{adi}

işe iade davası zamanaşımı

İşe İade Davası Nedir?

İşe iade davası, işçinin geçerli bir neden olmaksızın işveren tarafından işten çıkartılması sonucu işe iadesi için başvurulan bir yoldur.