{adi}

işverenler sosyal medya paylaşımları içeriği nedeniyle çalışanlarını işten çıkarabilir mi

Sosyal Medya Paylaşımları Nedeniyle İş Sözleşmesi Feshedilebilir mi?

Son zamanlarda işçinin yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle işveren tarafından iş akdinin feshedilmesi sıkça karşılaştığımız bir konudur.