{adi}

özel ihale sözleşme devri

İhale Sözleşmesinin Devri

Kamu ihale sözleşmelerinin devri ve özel ihale sözleşmelerinin devri mevzuatta bir takım şartlara bağlanmıştır.