{adi}

sosyal medya avukatı

Sosyal Medya Paylaşımları Nedeniyle İş Sözleşmesi Feshedilebilir mi?

Son zamanlarda işçinin yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle işveren tarafından iş akdinin feshedilmesi sıkça karşılaştığımız bir konudur.