{adi}

sosyal medya paylaşımı nedeniyle iş sözleşmesinin feshedilmesi