{adi}

sosyal medya paylaşımı nedeniyle işten çıkarılma

Sosyal Medya Paylaşımları Nedeniyle İş Sözleşmesi Feshedilebilir mi?

Son zamanlarda işçinin yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle işveren tarafından iş akdinin feshedilmesi sıkça karşılaştığımız bir konudur.