{adi}

tahliye taahhüdü geçerlilik

Tahliye Taahhütnamesi

Kiracının kiralananı belirli bir tarihte boşaltacağına dair kiraya verene sunduğu tek taraflı taahhüttür.