{adi}

taşınmaz avukatı

İmar Barışı (İmar Affı) Nedir?

Bu düzenleme ile ruhsatsız olan ve/veya ruhsat eklerine aykırı inşa edilen yapıların kayıt altına alınarak biz nevi imar affı sağlanmıştır.