{adi}

tck md. 137

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal (TCK Madde 134)

Özel hayatın gizliliğini ihlal TCK md. 134 ‘ de düzenlemiş olup bu madde ile insanların özel hayatı koruma altına alınmıştır.