ER Avukatlık ve Hukuk Bürosu olarak bilişim hukukunun alanında olan web siteleri, sosyal medya platformları, bilgi sistemleri, e-ticaret, kişisel verilerin korunması, fikir ve sanat eserlerine dair menfaatlerin gözetilmesi gibi birçok konuda müvekkillerimize önleyici, akılcı ve pratik bir bakış açısıyla hizmet vermektedir.

ER Avukatlık ve Hukuk Bürosu’nun Bilişim Hukuku uygulamaları kapsamında verdiği başlıca hizmetler;

Özel hayatın gizliliği ile kişi hak ve özgürlüklerinin internet ortamında ihlal edilmesinden doğan davalara ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmesi,

Sosyal medya üzerinden hakaret, tehdit, şantaj gibi suçlara ilişkin suç duyuruları, ceza davaları ve tazminat davalarının yürütülmesi,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerin işlenmesinde kişi hak ve özgürlüklerinin korunması ve bununla birlikte kişisel verilerin işlenmesinde kanuni yükümlülükler ve uyulması gereken usul ve esasların gözetilmesine yönelik dava ve danışmanlık hizmetleri.

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında e-ticaret şirketleri ve aracı hizmet sağlayıcılar için öngörülmüş yükümlülüklerin güncel olarak gözetilmesi adına hukuk danışmanlığı hizmetleri ile buna ilişkin davalar; ayrıca alıcıların bu kapsamdaki ihlaller sebebiyle hizmet ve aracı hizmet sağlayıcılarına yönelteceği davalar.