ER Avukatlık ve Hukuk Bürosu olarak, evcil veya sokak hayvanlarının yaşam ve barınma haklarının insan hakları ile eşit seviyede olması gerektiği görüşündeyiz. Zira insan haklarına yönelik ortaya konulan tüm çalışmalar öncelikle insanın yaşam hakkı temel alınarak hazırlanmıştır.

Bu minvalde yaşam hakkı olan yegane canlının insanoğlu olduğu kabul edilemeyeceğinden hayvanlarında yaşamlarının aynı şekilde teminat altına alınması gerekmektedir. 

ER Avukatlık ve Hukuk Bürosu olarak miras hukukunda başlıca sunduğumuz hizmetler aşağıdaki gibidir.

  • Hayvanlara eziyet, işkence ve kötü muamele edilmesine ilişkin şikâyet dilekçeleri
  • Hayvanlara hukuk dışı uygulamalarla el konulmasına karşı idareye yapılacak itirazlar
  • Hayvanlara hukuk dışı uygulamalarla el konulması kapsamında idarece uygulanan idari para cezalarına karşı idare mahkemelerinde dava açılması
  • Hayvan barınaklarında hayvanların korunması kanununa uygun olmayan muameleler hakkında şikayetler
  • Hayvanların uygun olmayan yollarla kısırlaştırılması, istismarı vb. uygulamalara karşı şikâyet dilekçeleri
  • Hayvanların korunması kanununa karşı ihlallerin ceza mahkemeleri nezdinde temsili