İş hukuku, çalışma yaşamına ilişkin olarak, sözleşmenin niteliği ve feshi, işçi ücretleri, yıllık izin ve fazla çalışma, kıdem, ihbar ve iş güvencesi tazminatları, hafta tatili, iş güvencesi, çıkarılan işçinin işe iade hakkı ve sonuçları, yeni iş arama izni, toplu işçi çıkarma, özürlü ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluklarını İş Kanunu’na uygun şekilde belirler, ayrıntılı olarak düzenler ve daha iyiye yönlendirilir.

İşçi ve işveren sözleşmelerinin değişen mevzuata uygun hale getirilmesi, kurumsal yapının oluşturulması ve bu kapsamda danışmanlık sunmakta hizmetlerimiz arasındadır.

İş hukukuna ilişkin büromuzun tecrübe sahibi olduğu davalar;

  • İşe iade,
  • İşçilik Alacakları,
  • Hizmet tespiti,
  • Haklı fesih,
  • Geçerli fesih,
  • Alternatif Çözüm Yollarının oluşturulması

Konusu hizmet akdinden doğan İş Hukuku’nun temel işlevi; taraf olan işçi ve işveren arasındaki hizmet ilişkilerini ve bunların devlet kurumlarıyla olan ilişkilerini düzenlemek, işçi sendikalarını kapsayarak bu alandaki konularda araştırma yapmak, oluşabilecek uyuşmazlıklar karşısında önleyici uygulama geliştirmektir. İş kanunu, bu kapsamda ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkları da ayrıntılı olarak düzenlemekte olup; İş Kanunu kapsamına giren ve iş hukuku davalarına konu olabilecek tüm uyuşmazlıklar, iş mahkemelerinde görülür.