ER Avukatlık ve Hukuk Bürosu, müvekkillerine ve özellikle şirketlere kişisel verilerin, Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatlarına uygun olarak işlenmesinde ve saklanmasında büyük bir titizlikle destek sağlamaktadır.

Bu konudaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından takip ederek müvekkillerinin de veri temelli düzende hukuka uygun ve etkin kalabilmesi için hem kişisel hem de ekonomik verilere noktasında en detaylı hizmeti sunmaktadır. Kişisel verileri ve işlenme amacını müvekkilleri ile birlikte yerinde tespit ederek, müvekkillerinin faaliyet alanına göre tabi oldukları yükümlülükleri en ince ayrıntısına kadar analiz ederek şirket içi işleyiş politikalarını hazırlar ve bu politikalar kapsamında şirket içi bir tür “Kişisel Verilerin Korunması Politikası” oluşturulması ve bu programın en verimli şekilde işleyebilmesi için müvekkilleri ile iş birliği içerisinde öngörülü ve etkin hizmeti sağlar.
 
ER Avukatlık ve Hukuk Bürosu olarak KVKK kapsamında başlıca sunduğumuz hizmetler aşağıdaki gibidir.
 

 • KVKK kontrol listesinin yapılması
 • Bugüne kadar toplanmış kişisel ve özel verilerin tespiti
 • Toplanmış olan verilerin toplanma amaçları, kullanma süreleri ve gereklilik durumu tespiti
 • Veri aktarımı yapılıp yapılmadığı, eğer yapılıyor ise aktarılma amaçlarının tespiti
 • Toplanmış olan verilerin korunması için alınmış olan idari ve teknik tedbirlerin tespiti
 • Şirket yapısını inceleyerek uygun çalışma planı oluşturmak ve projede çalışacak ekibi belirlemek
 • Durum değerlendirme raporu hazırlamak
 • Teknik Veri Koruma Önlemlerinin Geliştirilmesi
 • Kişisel Veri Uyumsuzlukları ve Risk Listesi Oluşturulması
 • Kişisel Verilerin Azaltılması
 • Yetki Matrisi Çalışmalarının Yapılması
 • Veri Politikalarının Oluşturulması
 • Veri Paylaşım Şeması Oluşturulması
 • Kişisel Veri Envanterinin Hazırlanması
 • Sözleşmelerin Düzenlenmesi
 • Açık Rıza, Aydınlatma ve Bilgilendirme Metinlerinin Düzenlenmesi
 • Veri Silme, Periyodik İmha ve Anonim Hale Getirme Uygulamalarının Belirlenmesi
 • VERBİS Sistemine Geçilmesi
 • Kişisel Verilerin Korunması Temel Bilgiler Farkındalık Eğitimi
 • Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Temel Eğitimi”
 • Uyum Denetimi
 • Sonuç raporunun hazırlanması