Globalleşen dünyada gerçek ve tüzel kişilerin etkileşim hızı oldukça yükselmektedir. Bu etkileşimde ekonomik ve sosyolojik dalgalanmalarda sürdürülebilir bir yapıya sahip olmayan her organizasyon ciddi zararlar görmektedir. Bu dalgalanmaları en az zararla geçmenin en önemli yolu hukuk temeline oturmuş kaliteli bir kurumsal yapıda olmaktır.
 
ER Avukatlık ve Hukuk Bürosu’nun Kurumsallık uygulamaları kapsamında verdiği başlıca hizmetler;

 • Şirketlerin insan kaynakları biriminin oluşturulmasının sağlanması ve sorunsuz olarak işleyişinde yasal çerçeve içinde danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Kurumsal yönetim danışmanlığı,
 • İş sözleşmelerinin sonlandırılması için gereken hukuki yapılanmanın kurulması,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği , ayrımcılık ve disiplin konularında hukuki desteğin sağlanması,
 • Kurumsallık kapsamında iş sözleşmelerinin hazırlanması ve hukuki destek sağlanması,
 • İş hukuku mevzuatında yapılan değişiklikler kapsamında, iş sözleşmelerinin hızla revize edilmesi,
 • İş hukuku davalarında, çalışma müfettişleri ve bölge çalışma müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerle ilgili idari ve hukuki süreçlerde ve İş Hukukuna ilişkin her türlü ihtilafların çözüm sürecinde temsil etme ve hakların savunulması.
 • Gizlilik ve rekabet yasağı sözleşmesi ve şartlarının hazırlanması,
 • Grev ve lokavt sürecinde müzakere ve danışmanlık verilmesi,
 • Şirket çalışanlarına ve yöneticilerine iş mevzuatı hakkında eğitsel amaçlı seminler ve farkındalık arttırma programları düzenlenmesi, danışmanlık verilmesi,
 • Taşeronlarla olan ilişkilerin düzenlenmesi, şirket yönetmeliklerinin oluşturulması ve yönetime destek olunması,
 • Rekabet etmeme yükümlülüklerinin düzenlenmesi
 • Şirket üst düzey yöneticilerine iş hukukuna ilişkin eğitsel seminerler verilmesi,
 • Tüm mevzuat uyumsuzluklarını ortadan kaldırılması,