ER Avukatlık ve Hukuk Bürosu birçok sigorta şirketi, reasürans şirketleri, sigorta ekspertiz şirketlerine hem danışmanlık hem de dava konusunda hizmet vermektedir.

Bu kapsamda sigortacılık uygulamasında rizikonun gerçekleşip gerçekleşmediği, bunun sigortanın kapsamında olup olmadığı, kusur durumu, bunun sözleşmeye etkisi ve tazminat ödemelerinin kusurlu kişilere rücu edilmesi, sigorta şirketleri aleyhine açılan davaların takip edilmesi gibi uyuşmazlıklar başta olmak üzere çok geniş bir hizmet yelpazesi içerisinde hizmet vermektedir. Büromuz sigorta uyuşmazlıklarında mahkemelerin yanında Sigorta Tahkim Komisyonunda da müvekkillerini temsil etmektedir. ER Avukatlık ve Hukuk Bürosu, nakliyat sigortaları ve kredi sigortaları gibi özel teknik bilgi gerektiren sigorta hukuku alanlarında şirketlerin vekilliğini yürütmektedir.

ER Avukatlık ve Hukuk Bürosu, mal ve sorumluluk sigortalarının gerektirdiği tüm hizmetleri müvekkillerine sunmaktadır. Sektörel ve teknik uzmanlığımız sayesinde, sigorta poliçelerin hazırlanmasından, rücu aşamasına kadar tüm süreçlerde hızlı ve efektif çözümler üretme yeteneğimiz oldukça yüksektir. Bu kapsamda sigorta hukukuna ilişkin yürütülen dava çeşitleri aşağıdaki gibidir.

  • Tazminat davaları,
  • Rücu davaları
  • Araç değer kaybı davaları
  • Sigorta Tahkim Komisyonu başvuruları

Ayrıca, kredi sigortaları konusunda birçok büyük uyuşmazlık avukatlık büromuz tarafından sigorta şirketi ve sigortalının müşterek alacakların en hızlı ve en zahmetsiz şekilde tahsili amacıyla titizlikle takip edilmektedir.