ER Avukatlık ve Hukuk Bürosu, farklı sektörlerde faaliyet gösteren yerli ve yabancı müvekkillerine şirketler hukuku kapsamında birçok yenilikçi ve pratik hukuk hizmeti sunar. Bu süreç şirketlerin kurulmasından başlayıp, şirketin sona erme ve tasfiyesine kadar geçen tüm aşamaları içerir. Bu süreçte sunulan hizmetlerden bazıları aşağıda sunulmuştur.
 

 • Şirketlerin ve ortak girişimlerin hızlı ve kolayca kurulması,
 • Şirketlerde sermaye artırımları,
 • Şirketlerin kurumsal yapılarının düzenlenmesi ve hukuka uygun hale getirilmesi,
 • Şirket pay devirleri,
 • Şirket birleşmeleri ve devralmaları,
 • Şirket tür değişiklikleri,
 • Halka açılma,
 • Şirketin yeniden yapılandırılması,
 • Şirketler Hukuku’ndan doğan dava ve ihtilaflarda ve bu alana ilişkin ceza ve idari davalarda müvekkillerin temsil edilmesi,
 • Şirketlerin genel kurul toplantıları ile yönetim ve yönetici sorumluluğunun denetlenmesi, özel denetçi, geçici yönetim ve kayyum atanmasının sağlanması, azınlık ve imtiyazlı hakların korunması
 • Şirketlerin en az hasarla iflası ve tasfiyesi.


Müvekkil şirketlerimize faaliyetlerinin türüne göre çok hızlı değişen mevzuatsal değişiklikleri bildirerek ve gündelik faaliyetlerinde ihtiyaç duydukları ticari düzenlemeleri sağlayarak ticari hayatın risklerine karşı korunaklı hale getiriyoruz. Bu kapsamda geçmiş sözleşme örneklerinin revize edilmesi, hizmet sözleşmeleri, dış tedarik sözleşmeleri, rekabet sözleşmeleri gibi karmaşık ticari düzenlemelerinde yardımcı olunmasına kadar çeşitli hizmetler sunmaktayız.