ER Avukatlık ve Hukuk Bürosu ticari sözleşmeler ve iş sözleşmeleri olmak üzere hayatın çeşitli alanlarında kullanılan her türlü sözleşmenin hazırlanması, incelenmesi, müzakeresi ve uygulaması konusunda müvekkillerinin yapısal ve sektörel özelliklerini göz önüne alarak danışmanlık hizmeti vermekte ve sözleşmelerden doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde müvekkillerini mahkemeler ve tahkim heyetleri nezdinde temsil etmektedir.

Devam eden ticari ilişkilerde olası bir uyuşmazlık durumunda genel hüküm ve koşullara tabi olmaktan ziyade taraflar arasında anayasa niteliğini taşıyacak detaylı sözleşmelerin hazırlanması ve uyuşmazlıkların ortaya çıkmadan çözüm yollarının sunulması amaçlanmaktadır. Büromuz, sözleşmelerin sadece hukuki sorun çıktığında bakılacak metinler olmadığı, sözleşmenin imzasından evvel, maddeleri neyse ona göre işin yapılmasını gerektiren belgeler olduğunu gözeterek, sözleşmeye bağlı iş sürecinde, sözleşmeyle işin uyumlu gitmesini gözetecek bir danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

ER Avukatlık ve Hukuk Bürosu’nun Sözleşme Hukuku uygulamaları kapsamında verdiği başlıca hizmetler;

 • Distribütörlük, franchise, bayilik, yönetim ve üst düzey yönetici sözleşmeleri şeklinde her türlü ticari sözleşmelerin müzakere edilmesi ve hazırlanması,
 • Hizmet Sözleşmeleri
 • İş sözleşmeleri,
 • Gizlilik sözleşmeleri,
 • Kalite sözleşmeleri
 • Know-how,
 • Lojistik sözleşmeleri,
 • Acentelik sözleşmeleri,
 • Lisans sözleşmeleri,
 • Alım-satım sözleşmeleri,
 • Kira sözleşmeleri,
 • Eser sözleşmeleri,
 • Karma nitelikli sözleşmeler,
 • Özelleştirme, halka açılma, birleşme ve devralma sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Mal varlığı ve hisse satış sözleşmelerinin müzakeresi ve mutabakatının sağlanması,
 • Sözleşmelerin rekabet hukuku kuralları yönünden değerlendirilmesi,