Günümüzde gerek ekonomik gerekse sosyal anlamda büyük önem taşıması sebebiyle, sporun vazgeçilmez bir parçası olan spor hukuku, gelişmiş ülkelerde hukukun ayrı bir dalı olarak kabul edilmektedir. Sporun doğasındaki hız ve değişkenlik gereği, spor hukuku da sürekli olarak yeni kural ve düzenlemelere ihtiyaç duymaktadır. Bu sebeple hukukun diğer alanlarına göre spor hukuku, çok daha dinamik bir yaklaşıma sahiptir. Bu yüzden güncel spor hukuku mevzuatının takibi büyük önem arz etmektedir.

Spor Hukuku Nedir?

Spor hukuku mevzuatının temel amacı, birbirinden farklı ve karmaşık yapıdaki oyunları her katılımcı ve oyuncu açısından eşit, adil ve kurallı bir yapıya kavuşturmak ve bu kurallara uyulmaması halinde de uygulanacak yaptırım ve spor hukuku cezalarını düzenlemektir.