{adi}

İnfaz hukuku

Ceza Hukuku

Dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma belgede sahtecilik, kaçakçılık, zimmete para geçirme suçları…