ER Avukatlık ve Hukuk Bürosu olarak tazminat davalarında hukuka aykırı bir eylem sonucunda meydana gelen maddi veya manevi zarara karşılık olarak ödenen bedel, zararınız tarafımızca tahsil edilmektedir. Tazminat, zararların giderilmesini amacıyla sorumlu tarafından zarar görene ödenen veya mahkeme tarafından ödenmesine karar verilen parasal veya bir değer veya edimdir. ER Avukatlık ve Hukuk Bürosu ile her türlü maddi, manevi, iftira, haksız fiil, haksız şikâyet, haksız tutuklama, boşanmada manevi tazminat v.b. konularda müvekkillerine hizmet vermektedir.

ER Avukatlık ve Hukuk Bürosu olarak tazminat davalarında başlıca sunduğumuz hizmetler aşağıdaki gibidir.

 • İş kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları
 • Trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları
 • İdari işlem ve eylemden kaynaklanan zarar nedeniyle idareye karşı açılacak tam yargı davaları
 • İdarenin hizmet kusurundan kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları
 • Haksız işgalden kaynaklanan ecri misil talepli dava
 • Doktor hatasından kaynaklanan (Malpraktis) maddi ve manevi tazminat davaları
 • Boşanma davası nedeniyle boşanmada kusurlu olan eşten talep edilecek maddi ve manevi tazminat davaları
 • Rekabet kanunu ihlalinden kaynaklanan kartel tazminatı davası
 • İşçilik alacaklarından kaynaklanan tazminat davaları
 • Bir suçun işlenmesi nedeniyle mağdurun uğradığı zararın tazmini talepli maddi ve manevi tazminat davaları
 • Taraflar arasındaki sözleşmenin haksız feshinden kaynaklı tazminat davaları
 • Sözleşmenin ihlalinden kaynaklı tazminat davaları