ER Avukatlık ve Hukuk Bürosu, başta tüketicinin taraf olduğu, , Tüketicinin Korunması Hakkındaki kanun kapsamına giren tüm konu ve ihtilaflarda, taşınmaz (arsa, konut ) ve taşınır satışları olmak üzere bu kapsamdaki her konuda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

ER Avukatlık ve Hukuk Bürosu tüketici hukuku kapsamında başlıca sunduğumuz hizmetler aşağıdaki gibidir.

  • Ayıplı mal ve hizmetten kaynaklı uyuşmazlıklarda belirlenen sınırlar dahilinde müvekkillerine hakem heyetleri nezdinde danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmesi,
  • Ayıplı mal veya hizmet sağlayan kişi, kurum veya kuruluşlarda ayıbın giderilmesi için müvekkiller adına gerekli müzakerelerin yürütülmesi,
  • Gayrimenkul ve menkul alım satımına ilişkin tüketici sorunlarına hukuki destek danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmesi,
  • Ayıplı mal ve hizmetten kaynaklı hukuki uyuşmazlıklar konusunda danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmesi,
  • Tüketici Mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklar konusunda ve avukatlık hizmeti verilmesi,
  • Tüketici şikayetlerinin diğer tüm resmi merciler nezdinde takip ve sonuçlandırılması,