Uluslararası anlamda insanların pek çok sebeple yaşamakta oldukları ülkelerden diğer ülkelere göç etmeleri gerekmektedir. Bu nedenlerin başında ekonomik ve sosyolojik etkenler gelmektedir. Ülkemiz özellikle son 25 yıldır ciddi sayıda göç almakta ve göç eden kişilerin hukuki olarak birçok hakkının korunması gerekmektedir. Bunların başında ise vatandaşlık kazanma, oturma ve çalışma izin hakları gelmektedir.
 
ER Avukatlık ve Hukuk Bürosu olarak, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişi müvekkillerimize sağladığımız hukuki danışmanlık hizmetlerini aşağıda bilginize sunarız:
 

  • Türkiye’de yaşamak isteyen yabancıların oturma izni,
  • Oturma izni uzatma başvurularının yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,
  • Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununa tabii tüzel kişiler nezdinde istihdam edilecek yabancılar da dahil olmak üzere, Türkiye’de istihdam edilmesi planlanan yabancıların çalışma izni, çalışma izin uzatım başvurusunun yapılması, takibi ve sonuçlandırılması, Türkiye’de çalışma izni edinecek kişilerin de eşi ve çocuklarına da destekleyici yoluyla aile ikamet izni başvurusunun yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,
  • 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamında, Türk Vatandaşlığını kazanmak etmek isteyen yabancıların vatandaşlık başvuru işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,
  • 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 13/i bendi kapsamında, Türkiye’de yerleşik olmayan yabancıların Türkiye’de taşınmaz satın alımlarında ödemekle yükümlü olan katma değer vergisinden muafiyet başvuru işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması.