ER Avukatlık ve Hukuk Bürosu; medeni kanun ve ilgili mevzuatlardaki güncel düzenlemelerin ışığında; evlilik öncesi ya da esnasında mal rejimi sözleşmelerinin düzenlenmesi yönünden müvekkillerine danışmanlık hizmeti sunmasının yanında, anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları, nafaka, nesebin reddi, soy bağının kurulması, velayet – vesayet ve Aile Mahkemeleri’nin görev alanına giren diğer davalarda da mahkemeler nezdinde müvekkillerini temsilen davaların başlatılması ve takibi süreçlerini yürütmektedir. Bunların yanında; yabancı mahkemelerden verilen kararların tanıma ve tenfizi, miras yazımı ve korunması ve Aile Hukuku’ndan doğan tüm sorun ve uyuşmazlıkların çözümünde müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır.
 

ER Avukatlık ve Hukuk Bürosu olarak Aile ve Boşanma hukukuna dair sunduğumuz hizmetlerden bazıları aşağıdaki gibidir.
 • Babalık Davası
 • Çocuk Mallarının Yönetimi
 • Aile İçi Şiddet
 • Terekenin Yönetilmesi
 • Mal Rejimi Davaları (Mal Ayrılığı, Mal Ortaklığı, Mal Ayrılığı)
 • Çekişmeli Boşanma
 • Evliliğin İptali
 • Ayrılık Kararı
 • Anlaşmalı Boşanma
 • Aile Konutu ve Uygulamaları
 • Yaş Düzeltme Davaları
 • Terekenin Yönetilmesi
 • Velayet Davaları
 • Gaiplik Kararı (Gaiplik davası)
 • Yasal Temsilci  (Vasi) Atanması
 • Soy Bağının Kurulması Davaları
 • Adın Değiştirilmesi ve Adın Korunmasına Dair Davalar
 • Tedbir Davaları
 • Nişanlanma Sebebiyle Ortaya Çıkan Davalar
 • Aile İçi Şiddet Davaları
 • Tazminat Davaları
 • Nafaka Davaları (İştirak, Yoksulluk, Tedbir, Yardım)
 • Evlat Edinme