{adi}

er avukatlık

ER Avukatlık Hukuk Bürosu

Hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı

Kötü Niyet Tazminatı ve Şartları

Kötü niyet tazminatına hak kazanabilecek işçiler, İş Kanunu'nun 18, 19, 20 ve 21. maddeleri kapsamına girmeyen işçilerdir.

Aile Hukuku

Aile Hukuku toplumu oluşturan bireylerin kurdukları aile birliğinin sağlıklı ve mutlu bir şekilde devamı için kurulmuştur.

Pert Farkı Tazminatı

Pert araç tazminatı diye tabir edilen bu tazminat kaza yapan aracın tamiri için gereken tutarın ekonomik olarak rayiç bedeline yakın olduğu veya rayiç bedeli aştığı durumlarda sigorta şirketi tarafından sigortalıya ödenen tazminatı ifade eder.

Av. Arb. Tolga ER

Kurucu Avukat

Stj. Av. Deniz ONAN

Stajyer Avukat

Alacaklının Temerrüdü (TBK 106-110)

Türk Borçlar Kanunu 106-110 maddeleri arasında düzenlenen “Alacaklının temerrüdü” borç ilişkisinde alıcının yerine getirmesi gereken yükümlülüklerden kaçınmasını ifade eder.

Munzam Zarar (Aşkın zarar)

Para borçlarında alacaklı sıfatına haiz kişilerin zamanında alacağına kavuşamaması halinde alacağını değerlendirerek ekonomik durumunu koruma imkanından dahi mahrum bırakmaktadır.