Pert Farkı Tazminatı

Araç Pert Farkı Tazminatı

Pert farkı tazminatı ile pert araç tazminatı zaman zaman birbirine karıştırılan kavramlardır. Bu nedenle bu yazımızda öncelikle pert, pert farkı ile pert total (pert araç) tazminatlarının açıklamasını yapacağız. Sonrasında ise pert farkı tazminatı davası ile ilgili bilgilere ve pert işlemi konusunda uygulama yaşanan sorunlara yer vereceğiz.

Pert (Pert Kaydı) Ne Demektir?

Sigortacılık sektöründe pert ifadesi kullanılmazken bu durumlar 'ağır hasarlı' ve 'tam hasarlı' kelimeleri ile ifade edilir. Pert işlemi aracın tamir bedelinin rayiç bedeline yakın olduğu veya onarılsa dahi gereken yararın sağlanamayacağı durumlarda uygulanmaktadır.

Pert Araç (Pert Total) Tazminatı Nedir?

Pert araç tazminatı diye tabir edilen bu tazminat kaza yapan aracın tamiri için gereken tutarın ekonomik olarak rayiç bedeline yakın olduğu veya rayiç bedeli aştığı durumlarda sigorta şirketi tarafından sigortalıya ödenen tazminatı ifade eder. Pert total tazminatı kasko poliçesinde yer verilen limit ile sınırlıdır. Bu konuda bir takım yanlış bilgilere yer verildiğini belirtmek isteriz. Genelde kaza yapana aracın %70 oranında hasar alması durumunda pert olarak kabul edileceği düşünülmektedir. Ancak pert işleminin nasıl uygulanacağı ile ilgili böyle bir orandan söz etmek yanlış olacaktır. Araç nasıl perde çıkar sorusunun cevabı tamamen tamir bedeli ile rayiç bedel arasındaki farka bağlıdır. Örneğin Yargıtay 17. Hukuk Dairesinin  araç onarımında kullanılacak parçalar iskontosuz ve KDV dahil hesabı ile "hasar bedeli araç rayicinin %50'sini aştığından aracın tamirinin ekonomik olmadığı"  şeklinde istikrarlı kararları bulunmaktadır.

Pert Farkı Tazminatı Nedir?

Yukarıda bahsettiğimiz üzere sigorta şirketleri aracının tamirinin ekonomik olmadığı hallerde sigortalıya aracın rayiç bedeli kadar bir ödeme yapmak zorundadır. Ancak sigorta şirketleri sigortalılara daha az ödeme yapmak için aracın gerçek rayiç bedelinin altında ödeme yapmaktadırlar. İşte bu noktada iyi bir sigorta avukatından destek almanız gerekecektir. Zira sigorta şirketinin kendi belirlediği rayiç ile gerçek rayiç bedel arasında zaman zaman ciddi farklar olabilmektedir. İşte bu farka pert farkı tazminatı denilmektedir.

Bu konuya kısaca örnek verecek olursak “Piyasadaki rayici 1.000.000,00-TL olan aracınız için sigorta şirketi size 800.000,00-TL (poliçedeki limitin yeterli olmasına rağmen)”  ödeme yaptıysa bu noktada pert farkı tazminatı hakkınız doğacaktır.

Pert Farkı Tazminatı Davası

Bu dava aracınızın perte çıkması durumunda sigorta şirketinin tarafınıza ödeyeceği bedelin aracın rayiç bedelinden düşük olması durumunda açılacaktır. Bu davada aracın rayiç bedelinin belirlenmesi için bilirkişi ataması yapılacaktır. Ancak bilirkişi incelemesi neticesinde düzenlenecek rapor mahkemece esas alınacağından tazminat miktarına karşı sigorta hukukunda uzman bir avukattan destek almanızı öneririz.

Pert Farkı Tazminatı Davası Kime Karşı Açılır?

Aracınıza pert işlemi uygulandığında sigorta şirketinin ödediği pert tazminatının düşük olduğunu düşünüyorsanız pert farkı tazminatı davası için sigorta şirketine karşı dava açmalısınız.

Pert Farkı Tazminatı Davası Görevli Mahkeme

Pert farkı tazminatı konu olarak bir alacak davasıdır. Bu davada görevli mahkeme Asliye Ticaret Mahkemesidir.

Pert Farkı Tazminatı Zamanaşımı

Kazanın ve tazminatın sorumlusu öğrenilmesinin ardında iki yıl içerisinde tazminat davası açılmalıdır. Bu süre içinde davanın açılmamalı durumunda hak kaybı yaşanacaktır. Ancak sorumlu bulunamaz ve kaza tarihinden itibaren 10 yıl geçmiş ise dava zamanaşımına uğramaktadır.

Aracınız Perte Çıkarsa Dikkat Etmeniz Gerekenler

Yazımızın bu kısmını uygulamada sıkça karşılaşılan sorunlara ayırdık. Öncelikle pert limitleri yüksek poliçeler düzenleyen sigorta şirketleri ile çalışmanızı öneririz. Zira sigorta şirketleri bu poliçelerde belirtilen limitler ile sorumludurlar. 

Bununla beraber aracınız perte çıkarsa aracınızın ihaleye çıkmasına müsaade etmeyiniz. Bu durumda aracınızı en düşük teklif veren servis tamire alacak ve son derece kalitesiz, muadil, başka araçlara ait çıkma parçalarla onaracaktır. Bu noktada trafik kazası avukatı desteğine ihtiyaç duymanız muhtemeldir.

Servislerde yapılacak onarımlarda aracınızın yaşına bakılmaksızın hasarlı parça ne ise aynısı ile değişmesi esastır. Diğer bir deyişle orijinal parça hasarlandıysa orijinal, muadil parça hasarlandıysa muadil parça ile değiştirilmelidir.

Perte ayrılmış araçlar için değer kaybı tazminatı talep edilebilir mi sorusu sıkça sorulan sorulardan bir tanesidir. Ancak perte çıkan araçlar için değer kaybı tazminatı talep edilemeyecektir.