Mobil Bankacılık Dolandırıcılığı

Mobil Bankacılık Dolandırıcılığı

Bilişim teknolojileri son derece yaygın olarak kullanılması, Bilişim Sistemlerinin sağladığı  kolaylıklar ve hızla gelişen teknolojiler beraberinde bir takım siber  güvenlik açıkları da getirmektedir. 

Özellikle ticari hayatın işleyişine dahil ve hakim olan dijitalleşme neticesinde bilişim suçlarının genel olarak finans sektöründe yoğunlaşması sonucu ortaya çıkmıştır.

Mobil banka dolandırıcılığı diye tabir edilen bu suç türü mobil banka uygulamalarının telefon veya bilgisayar üzerinden kullanımı esnasında kullanıcıların bir takım bilgilerinin ele geçirilmesiyle işlenmektedir. Mobil banka dolandırıcılarılarının kullandıkları en yaygın iki yöntem mevcuttur.

OLTALAMA (Phishing)

OLTALAMA (phishing) çevrim içi bir saldırı türüdür. Bu yöntemde resmi veya kurumsal görünen e-postalar veya internet siteleri aracılığıyla kişi veya kurumların kullanıcı adı, kredi kartı, şifre gibi özel bilgilerine erişim., Banka hesabı veya kredi kartı hesaplarından rızamız dışında para transferi yapılmaktadır.  Oltalama yöntemi ile dolandırıcılık yapan kişilerin hedefinde genel olarak para akışıyla sıkça ilgilenen çalışan grubu yer almaktadır. Ancak mobil bankacılık dolandırıcılığı suçunun mağduru herkes olabilir.

ORTADAKİ ADAM SALDIRISI (Man In The Middle Attack)

Ortadaki adam saldırısı yöntemiyle yapılan dolandırıcılık ise iki bilgisayar kullanıcısı arasında gerçekleşen iletişime siber yolla sızarak birbiriyle iletişim kurduğuna inanan kullanıcılar arasındaki iletişimi değiştirmek ve bu yolla kendine çıkar sağlamak için yapılan bir siber saldırı yöntemidir.

Bu yöntemde faile genellikle ticari ilişki içindeki taraflar arasındaki iletişime sızar. Bu iletişimde tarafların ticari bilgilerini veya banka hesap bilgilerini değiştirmek suretiyle paranın asıl alıcı yerine kendine aktarılmasını sağlar. Ortadaki adam saldırısında genellikle faili ilişkinin tarafı olan kurum veya kişinin e-postasını ya da iletişim kanalının çok küçük bir ayrıntısında değişiklik yaparak iletişime dahil olur ve bir anlık dikkatsizlikten yararlanarak paranın kendi belirlediği banka hesabına gönderilmesini sağlar.

Dünyada en çok kullanılan telefon yazılımları olan android ve iOS tabanlı telefonlara indirilen mobil bankacılık uygulamaları her ne kadar siber saldırılara karşı geniş güvenlik önlemleri alınarak tasarlansada bu suçun failleri sistem açıklarından faydalanarak mobil bankacılık dolandırıcılık yapmaya devam etmektedirler.

Sahte Mobil Uygulamalar

Mobil bankacılık dolandırıcılığı ve internet bankacılığı dolandırıcılığının bir yöntemi de sahte mobil uygulamalar ile kişi veya kurumların bilgilerini ele geçirerek kendi hesaplarına para transferi yapmaktır.  Bu sahte uygulamalar bu hastasıyla kimlik avı gerçekleştirilir.

Beklenmeyen Ödül Dolandırıcılığı

Bu dolandırıcılık türü de bir kimlik avı yöntemidir. Fail, bir elektronik posta veya mesaj ile bir web sitesine üye olup küçük bir ücret ile çekilişe gireceğinizi vadederek bilgilerinizi ele geçirir. 

İnternet Bankacılığı Dolandırıcılığında Bankanın Sorumluluğu Var Mı?

Dünyada insanları %82’sinin banka hesabı olduğu bilinmektedir. Dünya genelinde bankacılık uygulamaları insanların yatırımlarını güven esasına göre emanet ettikleri sistemler olarak ortaya çıkmıştır. Bu nedenle bankalar güven esasına göre kişi veya kurumların haklarını korumak için objektif özen yükümlülüğü kapsamında gerekli tedbirleri almak durumundadırlar. Bankaların sorumluluğu hukukumuzda kusurlu veya kusursuz sorumluluk olarak ortaya çıkmaktadır.

Bankalar, müşterilerinin mobil bankacılık veya internet dolandırıcılığı nedeniyle hesaplarına erişilmesi konusunda hafifte olsa özen yükümlülüğüne aykırı hareket etmişse kusurlu olarak kabul edileceklerdir. Bununla beraber bankalar kendi çalışanlarının hukuka aykırı eylemlerinden ise kusursuz sorumluluk çerçevesinde sorumludurlar. Bu sorumluluğun tespiti için iyi bir banka avukatıyla süreci ilerlemenizi öneririz. Banka hukuku avukatı ile bankanın kusuru tespit edilebilecektir.

Bankalar her ne kadar özen yükümlülüğüne uymadıkları için sorumlu olarak kabul edilseler de müşterilerin kendi kusuru nedeniyle zarara uğramaları halinde ise sorumlu olmayacakları açıktır. Yargıtay içtihatlarında bu konunun sınırlarını net olarak çizen kararlar mevcuttur. Örneğin failin yukarıda açıklanan yöntemlere maruz kalırken para transferi talimatını kendilerinin verdiğinin tespiti halinde ise bankaların sorumlu tutulması söz konusu olmayacaktır. Bu durum halen tartışma konusu olmaya devam etmektedir.  Dolandırıcılığın fark edilmesinden sonra bankanın kendisinden beklenen şüpheli işlem tespiti, hesap blokesi, para transferini durdurma gibi alternatif yöntemlerle dolandırıcılığın önüne geçilmesi konusunda gereken özeni gösterip göstermediği araştırılacaktır. Araştırma neticesinde bankanın kusurlu bulunması halinde meydana gelen zarar verdin ötürü banka kısmen veya tamamen sorumlu tutulabilir.