{adi}

avukat tolga er

Av. Arb. Tolga ER

Kurucu Avukat

Pert Farkı Tazminatı

Pert araç tazminatı diye tabir edilen bu tazminat kaza yapan aracın tamiri için gereken tutarın ekonomik olarak rayiç bedeline yakın olduğu veya rayiç bedeli aştığı durumlarda sigorta şirketi tarafından sigortalıya ödenen tazminatı ifade eder.

Av. Arb. Tolga ER

Kurucu Avukat

Alacaklının Temerrüdü (TBK 106-110)

Türk Borçlar Kanunu 106-110 maddeleri arasında düzenlenen “Alacaklının temerrüdü” borç ilişkisinde alıcının yerine getirmesi gereken yükümlülüklerden kaçınmasını ifade eder.