{adi}

Pert Farkı Tazminatı Davası Görevli Mahkeme

Pert Farkı Tazminatı

Pert araç tazminatı diye tabir edilen bu tazminat kaza yapan aracın tamiri için gereken tutarın ekonomik olarak rayiç bedeline yakın olduğu veya rayiç bedeli aştığı durumlarda sigorta şirketi tarafından sigortalıya ödenen tazminatı ifade eder.