Günümüzde uluslararası ticaretin hızla yaygınlaşması, yerli ve yabancı firmaların kendilerine ait ürünlerin ve hizmetlerin ayırt edici karakteristik yönlerini koruması gerekliliğini artırmıştır. Bu etkileşim bilginin kolay ulaşılabilir hale gelmesiyle fikri ve sınai anlamda ortaya konana hakkın suiistimal edilebilirliğini de yükseltmiştir.
 
Marka, patent, tasarım ve ürün kapsamında ortaya çıkarılan her şey korunabilir durumdadır. Bu çerçevede Fikri Sınaî Haklar Hukuku Türkiye’de de hızla gelişmiş, ER Avukatlık ve Hukuk Bürosu olarak bu süreçte fikri mülkiyet hukukunun gerekliliklerini ve değişimlerini güncel olarak takip ederek müvekkillerimize avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermeye devam etmekteyiz.
 
ER Avukatlık ve Hukuk Bürosu olarak fikri ve sınai haklar hukukuna dair sunduğumuz hizmetlerden bazıları aşağıdaki gibidir.
 

  • Marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı modellerin ulusal ve uluslararası alanda araştırılması, tescili, korunması ve devri işlemleri
  • Marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model hakları ile ilgilİ danışmanlık hizmeti verilmesi ve uyuşmazlıklardan doğan davaların takibi
  • Telif hakları
  • Ticari sırların kötüye kullanılmasının engellenmesi
  • Birleşme devralmalarda fikri mülkiyet hakları ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi
  • Lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve lisans verme/alma görüşmelerinde danışmanlık hizmeti verilmesi