{adi}

en iyi patent avukatı

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Günümüzde uluslararası ticaretin hızla yaygınlaşması, yerli ve yabancı firmaların kendilerine ait ürünlerin ve hizmetlerin ayırt edici…