ER Avukatlık ve Hukuk Bürosu tarafından müvekkillerimize Sağlık Hukuku alanında sağlık personelinin tıbbi hatalarından doğacak sorumluluk, hasta ve hekim hakları, özel sağlık kuruluşları yönetimi ile sağlık kuruluşları ve çalışanlarına yönelik kurumsal ve mesleki sorumluluk sigortaları hususlarında danışmanlık ve avukatlık hizmetleri verilmektedir.
 
ER Avukatlık ve Hukuk Bürosu’nun Sağlık Hukuku uygulamaları kapsamında verdiği başlıca hizmetler;
 

  • Mal praktis davaları
  • Hasta ile doktor ve hastane arasındaki görüşmelerin takibi
  • Hatalı tıbbi müdahale nedeniyle ceza davası
  • Yanlış tedavi nedeniyle tazminat davası vb. davalar Sektördeki faaliyetlerden doğan diğer akdi ve idari uyuşmazlıklardan doğan hukuksal hizmetler
  • İdareye Karşı Maddi ve Manevi Tazminat Davası ( Tam Yargı Davası )
  • Özel Hastaneye Maddi ve Manevi Tazminat Davası ( Malpraktis Davası )
  • Doktora Maddi ve Manevi Tazminat Davası
  • Doktoru Savcılığa Şikayet ( Ceza Soruşturması )
  • Doktoru İl Sağlık Müdürlüğüne Şikayet ( Disiplin Soruşturması )
  • Doktoru Tabip Odasına Şikayet ( Disiplin Soruşturması )