{adi}

hasta ve hekim hakları

Sağlık ve İlaç Hukuku

ER Avukatlık ve Hukuk Bürosu tarafından müvekkillerimize Sağlık Hukuku alanında sağlık personelinin tıbbi hatalarından doğacak sorumluluk…