{adi}

adli para cezası

Ceza Hukuku

Dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma belgede sahtecilik, kaçakçılık, zimmete para geçirme suçları…

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal (TCK Madde 134)

Özel hayatın gizliliğini ihlal TCK md. 134 ‘ de düzenlemiş olup bu madde ile insanların özel hayatı koruma altına alınmıştır.