{adi}

ankara iş hukuku avukatı

Belirli Süreli İş Sözleşmelerinde Kıdem ve İhbar Tazminatı

Belirli süreli iş sözleşmeleri, belirli bir süre boyunca işveren ve işçi arasında sözleşmedeki koşulların karşılıklı kabulüne dayanmaktadır.