{adi}

askeri hukuk

Askeri Davalar

Askeri ceza hukuku; askeri ceza ve idare davalarını kapsayan ve bu konuda birtakım düzenlemeleri barındıran bir hukuk dalıdır.