Askeri ceza hukuku; askeri ceza ve idare davalarını kapsayan ve bu konuda birtakım düzenlemeleri barındıran bir hukuk dalıdır. Askeri ceza ve idare davalarının kapsamının bir hayli geniş olduğunu ifade etmek gerekir. Askeri yargı alanındaki davalar başta olmak üzere 6413 sayılı askeri disiplin kanunu, 1632 sayılı askeri ceza kanunu, 211 sayılı iç hizmet kanunundan kaynaklı davaların bakılması söz konusu olmaktadır. Buna ek olarak, Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nde görülen davaların bu tür davalar kapsamına girdiğinden bahsetmek gerekir. Askerlik görevini yerine getiren kişilerin askeri mahalde işledikleri fakat askeri suç kapsamına girmeyen ve adli yargıda görülmesi gereken davaların askeri ceza ve idare davalarından ayrıştığını belirtmek gerekir.


16 Nisan 2017 tarihinde yapılan Anayasa değişikliği referandumu sonucunda askeri yargının kalkması söz konusu olmuştur. Yargıda birlik amaçlandığı için askeri mahkemelerin kaldırılmasına karar verilmiştir. Bu bağlamda, askeri mahkemelerin görev ve yetkileri sivil mahkemelere devredilmiştir. Buna ek olarak, yalnızca savaş durumlarında askeri mahkemelerin askeri suçları yargılamak adına kurulması söz konusu olacaktır.


Bu doğrultuda ER Avukatlık ve Hukuk Bürosu’nun vermiş olduğu askeri ceza ve idare davaları hizmeti önem kazanmaktadır. Askeri geçmişi ve silahlı kuvvetler deneyimi olmayan hakimlerin ve avukatların askeri teamülleri bilmemesinden dolayı yapılan savunma ve beyanlarda eksik ve yanlış değerlendirilme yapılması söz konusu olmaktadır.
ER Avukatlık ve Hukuk Bürosu olarak askeri davalarda başlıca sunduğumuz hizmetler aşağıdaki gibidir.

Disiplin amirleri tarafından verilen kınama, uyarma, aylıktan kesme gibi cezalar, yine disiplin kurulları tarafından verilen görev yerini terk etme ve oda hapsi cezaları, yüksek disiplin kurulları tarafından verilen silahlı kuvvetlerden ayırma cezalarıhakkında,
Atama ve tayin işlemleri ile ilgili uyuşmazlıklarda,
Sicil ve özlük haklarınızla ilgili uyuşmazlıklarda ile sicil iptal davalarında avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.