{adi}

uzman er davaları

Askeri Davalar

Askeri ceza hukuku; askeri ceza ve idare davalarını kapsayan ve bu konuda birtakım düzenlemeleri barındıran bir hukuk dalıdır.