{adi}

belirli süreli iş sözleşmelerinde ihbar tazminatı

Belirli Süreli İş Sözleşmelerinde Kıdem ve İhbar Tazminatı

Belirli süreli iş sözleşmeleri, belirli bir süre boyunca işveren ve işçi arasında sözleşmedeki koşulların karşılıklı kabulüne dayanmaktadır.