{adi}

ER Avukatlık ve Hukuk Bürosu

Gayrimenkul Hukuku

Taşınmaz malların alım ve satımı,gayrimenkul finansmanı, intifa, irtifak, ipotek gibi ayni hakların tesis ve terkini gibi gayrimenkul hukukunun..

İdare Hukuku

Uygulama esnasında vatandaşın mağduriyetine neden olan hukuka aykırı İdari eylem ve işlemlere sıklıkla rastlamaktayız. İdare, kanuna bağlı kalmak…