{adi}

gayrimenkul avukatı

İmar Barışı (İmar Affı) Nedir?

Bu düzenleme ile ruhsatsız olan ve/veya ruhsat eklerine aykırı inşa edilen yapıların kayıt altına alınarak biz nevi imar affı sağlanmıştır.

Yapı Kayıt Belgesi Nedir?

3194 sayılı İmar Kanunu’na eklenen Geçici 16. maddeyle ile vatandaşlar arasında İmar Barışı olarak bilinen bu düzenlemeden yararlanan yapılar için “Yapı Kayıt Belgesi” verilecektir.

Av. Arb. Tolga ER

Kurucu Avukat