{adi}

kiarcı hakları

Kira Hukuku

Globalleşen dünyada gerçek ve tüzel kişilerin etkileşim hızı oldukça yükselmektedir. Bu etkileşimde ekonomik ve sosyolojik…