ER Avukatlık ve Hukuk Bürosu;  işyeri ve konut kira sözleşmeleri, alt kira sözleşmelerinin hazırlanması, mevcut sözleşme koşullarının ekonomik ve siyasi gelişmeler uyarınca  gündelik hayatın olağan beklentilerini aşması üzerine piyasa koşullarına uyarlanması ve revize edilmesi, kira bedelinin tespiti ile kira sözleşmesinin feshi, kira sözleşmesinden doğan alacakların tahsili, kiralananın tahliyesi olmak üzere tüm yasal sürecin takibini yapmakta, kira sözleşmesinden doğan hak ve alacakların etkin bir şekilde korunmasında ve sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde müvekkillerine hukuki danışmanlık ve destek hizmeti vermektedir.

ER Avukatlık ve Hukuk Bürosu olarak fikri ve sınai haklar hukukuna dair sunduğumuz hizmetlerden bazıları aşağıdaki gibidir.

 • Kira sözleşmelerinin hazırlanması ve geçerlilik süresi boyunca yönetilmesi,
 • Kira sözleşmelerinin feshi,
 • Kiracının değiştirilmesi,
 • Kullanım hakkının devri,
 • Kira ilişkisinin devri,
 • Kira bedelinin tespiti,
 • Kira sözleşmesinden doğan alacakların tahsili,
 • Kiralananın tahliyesi,
 • Kiralananın kötü kullanımından doğan zararların tahsili,
 • Kira sözleşmesinin haksız olarak feshinden doğan zararların tahsili,
 • Haksız işgal tazminatı,