{adi}

kira sözleşmesi

Kira Hukuku

Globalleşen dünyada gerçek ve tüzel kişilerin etkileşim hızı oldukça yükselmektedir. Bu etkileşimde ekonomik ve sosyolojik…

Alacaklının Temerrüdü (TBK 106-110)

Türk Borçlar Kanunu 106-110 maddeleri arasında düzenlenen “Alacaklının temerrüdü” borç ilişkisinde alıcının yerine getirmesi gereken yükümlülüklerden kaçınmasını ifade eder.