{adi}

Tapu iptal davası

Gayrimenkul Hukuku

Taşınmaz malların alım ve satımı,gayrimenkul finansmanı, intifa, irtifak, ipotek gibi ayni hakların tesis ve terkini gibi gayrimenkul hukukunun..